Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề


'> Đối với một số tiện ích lệnh, nếu bạn muốn sử dụng chúng, bạn cần phải là quản trị viên. Các cách để mở dấu nhắc lệnh với tư cách quản trị viên khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành cụ thể. Tại đây, bạn sẽ học cách mở dấu nhắc lệnh nâng cao trong Windows 7, XP & Vista.

Làm theo các bước sau (áp dụng choWindows 7, XP & Vista):

1. Nhấp vào Khởi đầu thực đơn.
2. Loại cmd trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi nhấn CTRL + SHIFT + ENTER .


3. Nếu hộp thoại Kiểm soát Tài khoản Người dùng xuất hiện, Nhấp vào Đúng để xác nhận rằng hành động mà nó hiển thị là những gì bạn muốn.