Lỗi Màn Hình Xanh

(GIẢI QUYẾT) Lỗi màn hình xanh win32kfull.sys

5 giải pháp hàng đầu cho lỗi win32kfull.sys: Cập nhật tất cả các trình điều khiển có sẵn của bạn; Cập nhật hệ thống Windows của bạn; Chạy trình kiểm tra tệp hệ thống; Cài đặt lại chương trình mới cài đặt của bạn; Kiểm tra RAM của bạn.(Đã sửa) tcpip.sys Màn hình xanh chết chóc trên Windows 10/7/8

Nếu bạn đang làm việc chăm chỉ cho một nhiệm vụ vốn đã bị trì hoãn, và đột nhiên, máy tính Windows của bạn chuyển sang màn hình xanh, hiển thị mã lỗi tcpip.sys, khiến bạn không còn gì ngoài sự thôi thúc muốn bật ra hàng triệu 'cái quái gì vậy', bạn không cô đơn. Nhiều người dùng Windows đang báo cáo cũng gặp phải sự cố này. Nhưng (& hellip;)