Ôn Tập

Trình xác minh trình điều khiển là gì và Sử dụng nó khi nào?

Bạn đã bao giờ nghe nói về Trình xác minh trình điều khiển? Bạn có thấy Trình xác minh trình điều khiển trong một số bài viết hướng dẫn bạn cách giải quyết các vấn đề về Windows không? Hoặc, bạn đã bao giờ gặp lỗi màn hình xanh với “Trình xác minh trình điều khiển” trên màn hình chưa? Vì vậy, đây là câu hỏi đầu tiên của chúng tôi: Trình xác minh trình điều khiển là gì? Trình xác minh trình điều khiển là một (& hellip;)