Vấn Đề Trên Youtube

Lỗi phát lại trên Youtube? 5 giải pháp bạn có thể thử để khắc phục lỗi này.

Nếu bạn không thể phát video Youtube trên iPhone của mình và gặp lỗi 'Lỗi phát lại Nhấn để thử lại', bạn có thể sử dụng các phương pháp tại đây để khắc phục sự cố. Sau đó, bạn nên xem lại video. Có 5 giải pháp bạn có thể thử. Bạn có thể không phải thử tất cả; chỉ làm việc theo cách của bạn xuống danh sách cho đến khi (& hellip;)