Mẹo Kỹ Thuật

Cách kiểm tra tốc độ RAM thực của bạn

Tốc độ RAM quan trọng như thế nào đối với trò chơi của bạn? Làm thế nào để kiểm tra tốc độ RAM của bạn một cách nhanh chóng? Dưới đây là những cách tốt nhất để bạn kiểm tra tốc độ RAM và những điều bạn phải biết về nó.